Boiler verkalking en oxidatie door achterstallig onderhoud of te weinig verversen van het boilerwater.